Posted by Admin

Lees: Ester 1              Teks: vers 4 Sing: Ps. 138:1, 2; Ps. 4:3, 4; Sb. 14-2:1; Ps. 37:5, 18, 23

Waar is God wanneer regeerders arrogant hulle mag misbruik?

Oppervlakkig beskou is dwase regeerders onstuitbaar.

Het u gemerk hoe die heerlikheid en mag van Koning Ahasveros in die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, beklemtoon word? Hy hou ʼn onthaal van honderd en tagtig dae waarin waarskynlik beplan is vir ʼn oorlog om sy mag uit te brei. Hy spog met sy prag en praal.

In ʼn onthaal ná hierdie beplanningsessie, vloei die drank vryelik en in sy dronkenskap besluit hy om sy vrou te gebruik om homself te verheerlik. Hy wil haar skoonheid aan sy gaste vertoon. Sy vrou weier om haar so te laat misbruik en Ahasveros is woedend. Hy vaardig ʼn onveranderbare wet uit waardeur hy van sy vrou ontslae raak en ook sorg dat mans in al die gebiede waaroor hy regeer, baas sal wees in hulle eie huise! Hierdie koning neem ook nog ander drastiese besluite – ook besluite oor mense wat aan God behoort.

Onstuitbaar neem die koning besluite en voer dit uit. Is dit ook hoe ons oor regeerders dink – dat hulle onstuitbaar is? Dat dit eintlik hulle is wat mense se lot bepaal?

Juis in hul onstuitbaarheid word bose regeerders deur God in diens geneem.

ʼn Mens sou kon vra: “Waar is God wanneer regeerders in hulle verwaandheid besluite neem (en dit uitvoer) wat mense se lewens direk raak?” Nêrens in al die gebeure wat beskryf word (of in die hele boek Ester), word na God verwys nie. Dit is asof Hy met al hierdie gebeure niks te doen het nie, asof Hy afwesig is.

Maar is dit werklik so? Het Hy niks te doen met die Ahasveros wat ʼn dwase opdrag aan sy vrou gee nie of met sy vrou wat weier om haar te laat misbruik nie? Het Hy niks te doen met die onstuitbare wet wat uitgevaardig word nie? Die dwaasheid (sonde) van regeerders is hulle eie dwaasheid en word nie deur die heilige God veroorsaak nie. God neem egter die regeerders met hulle dwaasheid in sy diens.

Wanneer die koning vasgevang in sy eie sondige strewes van sy vrou ontslae raak, word hierdie optrede die weg waarlangs God uiteindelik sy volk teen die onstuitbare wette van dieselfde koning sal beskerm.  Juis in sy onstuitbare wet, stuit die koning teen die regering van die Here.

God is by die wat aan Hom behoort wanneer regeerders “onstuitbaar” regeer.

Waar is God dus wanneer regeerders in hulle verwaandheid “onstuitbare” besluite neem? Hy is by hulle wat aan Hom behoort.

  • Hy het hulle syne gemaak toe daar onstuitbaar geskree is: “Kruisig Hom!”
  • Hy ken sy kinders en Hy ken hulle omstandighede, hulle vreugdes en hulle hartseer en nood.
  • Hy sorg nie maar net in die algemeen nie, maar persoonlik en in besonderhede (vgl. bv. 4:16).
  • Hulle wat aan Hom behoort mag reken op sy aandag (vgl. bv. 4:3).
  • Sy sorg gaan nie buite hulle gehoorsaamheid om nie (vgl. 4:13-14).