Posted by Admin

Lees: Psalm 131         Teks: vers 2 Sing: Ps. 118:1, 2; Ps. 40:4, 5; Ps. 61:2, 3.

  • Die uiterlike dinge wat ons najaag, bring nooit bedaring nie.
  • Net by God kom ek tot bedaring
  • Wanneer ek by God tot bedaring gekom het, leef ek ook anders