Posted by Admin

Lees: Lukas 2:26-38, HK Sondag 14 v&a 35 Teks: 35 Sing: Ps. 149:1,2,3,4; Ps. 80:1,8,10; Sb. 10-1:1,2,3,4; Ps. 89:1,2,6

‘Die engel het haar geantwoord: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Kind wat gebore word, heilig wees; Hy sal Seun van God genoem word.’

Die geboorte van Jesus Christus

Dit is moeilik om dit alles te glo – die woorde van ‘n jong katkisant. Ek wil dit graag glo, maar waar is al die bewyse. Daar is soveel dinge wat ek deur die geloof nie kan verstaan nie. Dit is goed om die gesprekke te voer. Die een keer is dit makliker as die ander keer – Al die persoonlike vrae, die soeke na woorde en antwoorde. Daarin word die verlange duidelik: Om die wêreld in die lig van God te leer sien. Om die lewe aan die hand van Jesus Christus in te vul. Dit is om die rede wat die Here vir ons sy Woord gee. In ‘n onseker wêreld gee Hy sekerheid. Deur die Woord werk die Here geloof in ons. Kan ons die geheim van die blydskap van die christelike geloof ontdek en ervaar. In die gedeelte hoor ons ’n boodskap uit die hemel. Gabriël word deur God gestuur om vir Maria ’n boodskap te bring. Sy sal swanger word met die Seun van God. In menslike oë onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie.

Gebore uit die maagd Maria

Lukas 1 is ’n aangrypende hoofstuk in die Woord. Die profesie in Jesaja 7:14 kom in vervulling  ‘Daarom sal die HERE self aan julle ’n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word  en ’n seun baar en hom Immanuel noem.’ Waaroor daar geprofeteer is word werklikheid. Die engel Gabriël bring ’n boodskap vir Maria, die verloofde van Josef uit die huis van Dawid. Sy sal swanger word met ons Verlosser. Die profesieë word vervul. ’n Maagd sal swanger word met die Seun van God. Vir so lank het Israel gewag vir hierdie dag. Nou het dit aangebreek. Jesus Christus gaan die gestalte van ’n mens aanneem. Hy word soos ons, om vir ons sondes te kan betaal.

Ontvang deur die Heilige Gees

Maria vra vir Gabriël: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? Hoe kan Maria swanger wees as sy ’n maagd is? As sy nog nooit gemeenskap met ’n man gehad het nie? Menslik is dit nie moontlik nie. ’n Vrou word nie sommer net swanger nie. Maar by God is alles moontlik. Die Heilige Gees het oor Maria gekom en haar oorskadu. Om die rede sal die kind wat gebore word ook die Seun van God genoem word. Dit sodat Hy God se straf kan dra. Ons Verlosser is 100% God en 100% mens terselfdertyd. Geen ding is by God onmoontlik nie.

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com