Posted by Admin

Lees: Handelinge 12 Teksvers:5 Sing: Ps. 84:3, 4; Ps. 81:10,11, 12; 86:1, 2, 4; Ps. 103:3, 7.

Inleiding: ‘n Mens se gebede openbaar baie dinge. Wanneer ons byvoorbeeld versigtig en eerlik hier aan die begin van die nuwe jaar ons gebede ondersoek, sal dit duidelik word of ons werklik gereed is vir die jaar wat voorlê. Uit die gedeelte wat ons gelees het, wil ons vanoggend vier sake oor ons gebede uitlig:

Aanvaar ek en verwerk ek as gelowige God se vrymag?

Hoe kon God toelaat dat Jakobus, ‘n apostel wat Jesus geroep het om oog- en oorgetuie te wees én wat Jesus in die binnekring ingetrek het, so “ontydig” deur Herodes vermoor word? Die vroeë kerk het voor God se vrymag te staan gekom. God, en Hy alleen, besluit wat goed en wat reg is. Al lyk God se besluite vir die mens verkeerd of ontydig, God is vrymagtig en doen soos Hy wil.

Maar watter betekenis het hierdie vrymag van God vir die gemeente se gebede gehad?  ‘n Tweede apostel is nou in die tronk en staan op die punt om deur dieselfde Herodes vermoor te word.  Het dit enige sin om tot die vrymagtige God wat doen wat Hy wil, te bid? Dit is duidelik dat God se vrymagtige optrede nie buite sy kinders se gebede om gaan nie. Van die gemeente het daar steeds ‘n volgehoue gebed tot God opgegaan en in sy vrymag het Hy hulle gebede verhoor. Openbaar ons gebede dat ons God se vrymag aanvaar en gelowig verwerk?

Het ek insig in God se regering?

Alles het daarop gedui dat Herodes daarin sal slaag om Petrus te vermoor. Hy kom uit ‘n familie wat nie stuit om bloed te vergiet nie (lees i.v.m. sy oupa Matt. 2:16 en i.v.m. sy  pa; Mark. 6:27-28). Hy het reeds suksesvol een apostel vermoor. Hy het dubbele voorsorg getref dat Petrus nie sal ontsnap nie. Hy het die Jode én Romeinse regering aan sy kant. Is daar enige hoop op uitkoms?

Die gemeente se volgehoue gebed openbaar dat hulle insig het in God se regering. Hulle verstaan God se plan: die evangelie sal verkondig word tot aan die eindes van die aarde. Hulle verstaan sy almag: hoe goed die beplanning van die vyande van die evangelie ook al is en hoe groot die vyande se vermoëns ook al is, God laat hom nie stuit nie. Hulle verstaan hulle eie verantwoordelikheid: hulle kan nie met mag teen Herodes optree nie, maar hulle verstaan hulle roeping binne God se regering – In gebed tree hulle vir Petrus in.  Openbaar óns gebede insig in God se regering?

Wag ek volhardend op verhoring?

Toe God die gemeente se gebede verhoor en Petrus bevry word, is die gemeente totaal oorbluf (vgl. v.13-16). Hulle het gelowig gebid maar kleingelowig gewag op God. Hoe wag óns op verhoring?

Het ek perspektief op die mense in die “slawehuis”?

Petrus is gevange geneem in die tyd van die Pasga en die fees van die ongesuurde brode.  Dit is die tyd waarin Israel feesgevier het omdat God sy volk uitgelei het uit die slawehuis van Egipte. Dit is duidelik dat Lukas ‘n stuk ironie na vore bring wanneer hy sê dat God Petrus laat uitlei het uit die gevangenis terwyl die volk voortgaan om God se koninkryk te probeer stuit. Petrus in die gevangenis is vry, maar die Jode wat feesvier is steeds gevange. Toon ons gebede dat ons hierdie perspektief op die ongelowiges het?