Posted by Admin

Lees: Lukas 8:26-39 Teksvers:39 Sing: Ps. 98:3, 4; Ps. 124:3, 4; Sb 1-2:1, 2.

Kyk die “oorwinning” van die Bose vierkantig in die oë.

Sal ‘n mens met eerlikheid kan beweer dat die Bose op hierdie aarde nie vordering maak nie? Sal ‘n mens dit kan beweer as jy dink aan wat in SA gebeur: die toename in geweld, korrupsie, wetteloosheid en die openlike aanslae wat dikwels teen die Bybel, die Christelike godsdiens en die Kerk gemaak word? Dit lyk of ‘n mens kan praat van “oorwinnings” wat die Bose behaal.

Hoe verklaar ons hierdie “oorwinnings” in die lig daarvan dat ons bely dat ons Here alle mag in die hemel en op die aarde het en dat Hy regeer? In die gedeelte wat ons vanaand gelees het, hoor ons ook van die “oorwinning” van die Bose. Nadat Jesus die bose geeste uit die man gedryf het en die mense van die gebied met hulle eie oë Jesus se mag oor die Bose gesien het, bly die mense steeds vasgevang in die greep van die Bose – hulle vrees en versoek Jesus om weg te gaan uit hulle gebied. Dit is opmerklik dat Jesus dan die man wat Hy verlos het, terugstuur na sy huis en opdrag gee om te vertel wat God vir hom gedoen het.

‘n Gewone, ongewone mens.

Die man wat Jesus terugstuur na sy huis, sal nie ontvang word as een of ander held nie. Hy sal nou, anders as in die verlede gewone klere dra en dit sal nie meer nodig wees om hom, vanweë sy onbeheerstheid, te probeer vasbind nie – hy is nou ‘n gewone mens tussen die ander gewone mense. Wanneer ‘n mens hom egter daar voor die voete van Jesus sien sit, hom hoor smeek dat hy saam met Jesus wil gaan en sien hoe hy dadelik gehoorsaam wanneer Jesus hom stuur, weet jy dat hy nie verander is om maar net ‘n gewone mens soos die ander mense van die gebied te wees nie. Hy is ‘n verloste, ‘n gelowige, ‘n toegewyde volgeling van die Here. Gelowige, jy is ‘n gewone mens, en tog nie!

‘n Gewone, ongewone huis.

Vir lank het hierdie man wat Jesus verlos het, nie meer in sy huis gewoon nie. Hy het tussen die grafte gewoon. Sy woonplek was eintlik simbolies van sy toestand. Terwyl hy in die mag van die Bose was, was hy in die sfeer van die dood. Wat kan ons dan sê van die huise van dié mense wat vir Jesus uit hulle gebied wegstuur – mense wat steeds in die mag van die Bose is en verkies om daar te bly? Sonder die Verlosser leef hulle steeds in die sfeer van die dood. In ‘n sekere sin is hulle “gewone” huise niks anders as grafkelders nie. Tussen hierdie huise, is die huis van hom wat Jesus verlos het en nuut gemaak het. Daar waar gelowiges leef en werk, daar word mense gekonfronteer met die ware lewe wat Jesus Christus gee.

‘n Gewone, ongewone woord

Die verloste word gestuur om te vertel wat God gedoen het. Hoe sal die mense hom ooit glo? Hulle het nie eers tot geloof gekom toe hulle met hulle eie oë die verlossing gesien het wat Jesus bewerk het nie? Wie die krag van Jesus se woord daar tussen die grafte sien, sal nie dink dat hierdie man as laaste wanhoopspoging terug gestuur word na die mense van die gebied nie.  Hy gaan met ‘n kragtige boodskap – ‘n boodskap wat mense uit die dood na die lewe kan bring.