Posted by Admin

Lees: Nehemia 1 Teksvers:4 Sing: Ps. 66-1:1,2,7; Sb. 12-2:1; Ps 38-1:1,17; Ps 107-1:1,2,3; Ps 102-1:9; Ps 107-1:7,10,18.

‘Toe ek hierdie woorde hoor, het ek gaan sit en huil; ek het dae lank getreur. Ek het aanhou vas en voor die God van die hemel gebid.’

Herstel die mure van die kerk van Jesus Christus

Hoe is jou fokus? In die donker dae en jare van Israel, is die Jode in Jerusalem sonder fokus. Hulle het sig verloor op wat saak maak. Hulle het uit ballingskap teruggekeer, maar hulle fokus is nog steeds nie op God nie. Hulle is op dwaalspore. In hierdie situasie stuur God vir hulle ’n man met visie. Hy gebruik Nehemia as sy instrument. Hy gebruik hom om Jerusalem te hervorm. Om die vuur aan te blaas sodat daar herstel kom. Om die fokus reg te stel. Honderde jare na Nehemia leef ons vandag hier. Ons die mense van die 21ste eeu het God se leiding net so dringend nodig. Ons leef in ‘n donker tyd. ’n Tyd waar morele waardes en ordentlikheid min beteken. ‘n Tyd waarin die poorte van die kerk, wat die glorieryke koninkryk van Christus identifiseer, gereeld onder vuur kom. Ook in ons samelewing is radikale hervorming nodig. Dit maak die Here vir ons duidelik deur Nehemia.

Herstel is konfronterend

Nehemia was besorg oor wat in Jerusalem gebeur. Een van sy broers Ganani het in Susan aangekom. Nehemia wil weet wat gaan aan. Die boodskap wat hy oor hulle kry: Dit gaan sleg. Die muur van Jerusalem lê stukkend en sy poorte is met vuur verbrand. Skokkende nuus! Aangrypend is Nehemia se reaksie hierop. Hy is hartseer. Hy sit en huil. Vervolgens konfronteer hy die probleem. Nehemia identifiseer wat aan die gang is. Hy sien wat verkeerd is. Hy bely dit voor die Here. Hy verootmoedig hom voor God. Nehemia tree in namens die volk. ‘Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses, u kneg, beveel het, nie gehou nie.’

Herstel begin biddend

Toe Nehemia die nuus hoor begin hy nie direk om te kla nie. Hy word nie suur en moedeloos nie. Nee, hy vas en bid voor die aangesig van God. Hy doen voorbidding vir die volk Israel. Hy begin deur die Here te prys. Vervolgens bely hy sonde voor die Here. Nehemia bid dat die Here bekering sal bewerk. Dat die mense weer hervorm. Dat hulle leef volgens God se wil. Dit is hoe herstel begin. Deur gebed. Ons as mense sal vanuit onsself in sonde bly. Met eie krag kom ons nêrens nie. Daarom begin Nehemia deur tot die Here te nader. Nehemia leer ons mooi hoe om te bid. Hy leer ons om te bid soos wat die Here ons leer. Sy gebed is ’n gelowige gebed. Hy laat ons sien dat ons afhanklik is van die Here.

GESPREKSPUNTE

1. Waaraan word die tyd waarin Nehemia geleef het geken? Is die situasie vergelykbaar met die tyd waarin ons nou leef? Hoekom?

2. Wat raak jou die meeste in die gedeelte oor die gebed van Nehemia?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com