Posted by Admin

Lees: Romeine 3:9-31 & Dordtse Leerreëls 1:1,2 Teksverse: 23,24 Sing: Ps 100-1:1,4; Ps 103-1:1,2,3; Ps 103-1:9; Ps 130-1:1,4.

‘Almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle; en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus.’

ALLES NET GENADE

Die Dordtse Leerreëls begin met ‘n interessante insteek. In die tyd is die kerk van Jesus Christus geteister met ‘n klomp vrae. Seker die grootste vraag in die tyd was oor die uitverkiesing. Hoe werk God se uitverkiesing? Hoekom word net sommige mense gekies? Hoekom kan almal nie maar net saam met God tot in ewigheid leef nie? Mense het die vrae verskillend beantwoord. Sommige het gesê. God kies alle mense. Dit is die mens wat net vir God moet terug kies. Die verantwoordelikheid lê dus by die mens.  Jy self bepaal of jy saam met God tot in ewigheid sal leef. Hy wat sy hart vir die Here gee is uitverkies. Hy wat nie sy hart vir die Here gee nie, is nie. So eenvoudig soos dit. Dit is nie wat die Here in sy Woord vir ons leer nie. Inteendeel – As ons mooi na Romeine 3 luister, dan is dit baie duidelik, dat op basis van ons eie kragte, sou geeneen van ons, ooit in staat kon wees om vir die Here te kies nie. Daarvoor is ons te sondig. Alle mense is doemwaardig. Dit is elkeen se verdiende guns. Baie hard, maar baie eerlik. Eers as jy dit besef, dan kan jy die grootheid van die genade verstaan. In die eerste twee paragrawe van die DL word dit beklemtoon. Daarin sien ons hoe God se regverdigheid en sy liefde bymekaar kom. Met geopende oë deur die geloof, besef jy dan dat dit werklik alles net genade is.

Die verlore mens (paragraaf 1)

Alle mense het in Adam gesondig. Baie mense hou nie daarvan om dit te hoor nie. Hoe kan iemand nou wil sê – alle mense is sondig. Alle mense is sleg en skuldig. Die reaksie van die sondige mens is amper altyd dieselfde. As die vinger na jou gewys word, dan wys jy vinnig jou vinger na iemand anders. In Romeine 3 staan daar dat die hele wêreld voor God doemwaardig is. Elke mens op hierdie aarde verdien die toorn van die Here. Besmet deur sonde verdien geen mens genade van die Here nie.

Die reddende God (paragraaf 2)

En tog, deur sy almag en goedheid, gee die Here dit vir ons. Ons wat ‘n ewige dood verdien ontvang van die Here sy Seun Jesus Christus. Sonder enige verdienste van ons kant gee die Here vir ons uitkoms. Net deur Hom gaan ons nie verlore nie, maar kry ons die ewige lewe. Dit is werklik alles net genade.

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com