Posted by Admin

Lees: Romeine 3:9-31 & Dordtse Leerreëls 1:1,2 Teksverse: 23,24 Sing: Ps 100-1:1,4; Ps 103-1:1,2,3; Ps 103-1:9; Ps 130-1:1,4.

  • Die verlore mens (Paragraaf 1)
  • Die reddende God (Paragraaf 2)