Sketse

VADER, VERGEEF HULLE, WANT HULLE WEET NIE WAT HULLE DOEN NIE!

23 FEBRUARIE 2019      Lukas 23:13-25; 32-38     Teks: Lukas 23:34a

Sb 1-2:1,2,3; Ps. 119-1:7,11; Ps. 22-1:1,7; Ps 23-1:3; Ps 116-1; Sb 18-7:1,10,12.

Die gerigtheid van die bede

In vers 13 hoor ons aan wie hierdie bede gerig is. Jesus bid vir al sy vyande. Dit is Pilatus, Herodes, die owerpriesters, die owerstes en die hele volk. Sy bede is wyd gerig. Hy bid vir almal wat nog nie die evangelie in sy volheid gehoor het nie.

Die inhoud van die bede

“want hulle weet nie wat hulle doen nie” – Paulus skryf in 1 Korinthiërs 2 dat die heersers daar nie vir Jesus sou kruisig as hulle geweet het wat hulle doen nie. Op daardie stadium was Jesus se Verlossingswerk nie volbring nie. Daarom sê Jesus hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid vir tyd, sodat hierdie mense die evangelie ten volle kan hoor en deur die Gees tot bekering sal kom.                        

Nabetragting

Die opdrag van die bede 

Ons weet vandag wat die evangelie van Jesus Christus inhou. Aan die nagmaalstafel gedenk ons die volheid daarvan. Agter onkunde kan ons nie skuil nie. Dit maak ons stryd teen die sonde soveel ernstiger. Met dankbaarheid kan ons vra vir skuldvergiffenis, maar met oë wat verhelder is deur die geloof en die Woord weet ons hoe om reg voor die Here te leef. In dankbaarheid sal ons daarin volhard en met ‘n opregte hart in diens van die Here staan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *