Sketse

ONS VERLANGE NA GELUK BY GOD

1 Maart 2020     Psalm 84      Teks: Psalm 84:3

Gelukkig is hy wat woon in die huis van die Here

Psalm 84 is ‘n Psalm van die kinders van Korag. Die geskiedenis van Korag lees ons saam in Numeri 16. Saam met Datan en Abiram het Korag in opstand gekom teen Moses. Hulle het aan sy aanstelling getwyfel. Daarom het die Here hulle van die aarde verdelg. Net Korag se familie mog bly bestaan. Hulle het later gedien as tempelwagters. Maar die tempel self mog hulle nie ingaan nie.

Gelukkig is hy wie se sterkte in die Here is

Van nature is ons van mening dat ons die sterkte en krag in onsself het om deur die lewe te gaan. Ons steun op ons kennis en op ons insig, ons steun op ons gesondheid. Maar die weg van God is ‘n ander weg. Dit is die weg van Jesus Christus. In Hom besef jy dat jy nie op jouself kan reken nie, maar dat ware sterkte net by die Here is.                      

Gelukkig is hy wat op die Here vertrou 

Ons weet vandag wat die evangelie van Jesus Christus inhou. Aan die nagmaalstafel gedenk ons die volheid daarvan. Agter onkunde kan ons nie skuil nie. Dit maak ons stryd teen die sonde soveel ernstiger. Met dankbaarheid kan ons vra vir skuldvergiffenis, maar met oë wat verhelder is deur die geloof en die Woord weet ons hoe om reg voor die Here te leef. In dankbaarheid sal ons daarin volhard en met ‘n opregte hart in diens van die Here staan.

Die laaste saligspreking gaan oor hulle wat in die huis van die Here mag vertoef. Hulle is gelukkig en hulle mag op die Here vertrou. Die enigste ware vertroue is by God.En gelukkig is Hy wat op God vertrou. Want God is Almagtig. Hy is ‘n son en ‘n skild; Hy is die HERE wat genade gee en eer.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *