Susters: Bestuur en Wyke

Sustersbestuur vir 2019

Voorsitter Elize Breed 012 460 0700
O-voors/Tesour Nienke v d Walt 083 398 9080
Sekretaresse Adele Mienie 083 417 1645
Addisionele lid Wena Kloppers 082 923 0246
Addisionele lid Susan Chambers 078 674 4015

WYKSUSTERS 2019

WykeNaamTel
1Rhodie Erasmus082 976 6247
2Kittie Broos083 703 5727
3Nelie Enslin082 961 1037
4Irma Koekemoer078 451 3813
5Susan Chambers078 674 4015
6Ansie Heymans083 653 5037
7Lisl Lindeboom072 127 2361
8Hannie Kohlmeyer082 577 4739
9Annette Coetzer082 652 1939
10Anika le Roux082 901 6167
11Inka Wepener083 475 5050
12An Venter072 125 0555
13Laurika Naude082 852 5013
14Corrie Zwemstra084 587 4566
15Adele Mienie083 417 1645
16Elize Hoogendyk084 764 4692
17Carene van der Merwe082 773 7829
18Marna Horn082 379 8536
19Clarisse Venter072 782 6937
20Elize Breed079 514 9451
21Mariana du Plessis082 337 6127
22Somien Smit082 449 3192
23Gene van Wyk071 682 7782
24Ansie Heymans083 653 5037
25Johanna du Plooy072 253 8654
26Sophia Theunissen082 873 5942