Funksionarisse

Funksionarisse van die Gemeente is die volgende :

Skriba Breë Kerkraad:Eddie Trollip
083 230 4245
e-pos: trollipam@telkomsa.net
Skriba ouderlinge:Corrie Skinner 0824940309
Attes-skriba:Tinus Erasmus
Telefoon 012 807 5213
of 082 410 2252
e-pos : erasmustinus@vodamail.co.za
Kassier:Uitgekontrakteer 083 398 9080
Diakonie Voorsitter:Arie Hoogenboezem
+27827850804
e-pos: arie@qmech.co.za
Koster: Hein Wichmann
082 873 3569 (Sondae)
N van der Walt
083 398 9080 (week)
Predikant:Ds. Gerben Meijer
Duikerstraat 52
Monumentpark
Pretoria
Sel nr.: 062 279 4469
e-pos: meijer.gp@gmail.com
Emeritus Predikant:Dr. Douw Breed
Country Club Way 104
Irene Farm Village
Centurion
Posadress:
Posbus 25491
Monumentpark
0105
Telefoon 082 683 3553
e-pos : douwbreed@gmail.com
Emeritus Predikant:Prof. Bouke Spoelstra
Pretoria Oos Aftree-oord 23
Farmstraat
Equestria.
Landlyn 012 007 1126
+27828625692
Administratiewe beampte:- Nienke van der Walt
083 398 9080
OrrelisAnsie Wichmann
Wyk NommerOuderlingKontaknommer
1Corrie Skinner0824940309
2Paul Maritz 0837141637
3Willie Enslin0829669447
4Gerhardt Koekemoer0829015166
5Daniël du Plessis0832553830
6Kobie van Wyk0126646638
7Jac van der Walt0836091095
8Steve Chambers0726014956
9Sean van der Merwe0825626752
10Alwyn Rossouw0828212877
11Piet Malan0824473911
12Johan van Staden0824947440
13Vakant
14Frans Schutte0833040357
15Hein Wiechmann0828733569
16Johan Hoogendyk0823193377
17Toy Kruger0824547054
18Renier v d Merwe0824100599
19Tinus Erasmus0128075213
0824102252
20Douw Breed0828490456
21Pieter Smit0824436605
22Theo le Roux0832580936
23Herman Hamersma0610039129
24Neels Kloppers0829230246
Dienende
- diakensKontaknommer
Wico Swanepoel0845885654
Douglas Swart0726347604
Willem Wepener 0824123130
Fransma Scheepers0828949595
Francois de Kock0791029180
Susan Tredoux 0732715609
Clarisse Venter 0727826937
Ian de Villiers 0823366519
Edward Swanepoel 0832948250
Steve Chambers0713346872
Wena Kloppers 0829230246
Ruan Landsberg 0832757989
Albert Chambers 0828710225
Jacques Tredoux 0849990207
Braam Smith 0828063852
Richart Keyser0834501975
Ewald Landsberg 0832540685
Kilayne Pelser 0828564470
Arie Hogenboezem .0827850804
Peter van der Poel0735232009
Herman Bonnet0718712288