Funksionarisse

Funksionarisse van die Gemeente is die volgende :

Skriba Breë Kerkraad:Eddie Trollip
012 347 7644 en 083 230 4245
Skriba ouderlinge:Corrie Skinner 0824940309
Attes-skriba:Tinus Erasmus
Telefoon 012 807 5213
of 082 410 2252
e-pos : erasmustinus@vodamail.co.za
Kassier:vakant
Koster: Hein Wichmann 072 605 8675(Sondae)
N van der Walt
Telefoon 012 460 6925 (week)
Predikant:Dr. Douw Breed
Duikerlaan 52
Monumentpark
Pretoria
Posbus 25491
Monumentpark
0105
Telefoon 012 460 0700
e-pos : dbreed@telkomsa.net
Emeritus Predikant:Prof. Bouke Spoelstra
Pleiadesstraat 234,
Waterkloofrif
0181
Telefoon 012 460 8529
Administratiewe beampteNienke van der Walt
083 398 0912
OrrelisAnsie Wichmann
Wyk NommerOuderlingTelefoon
1Corrie Skinner0824940309
2
3Willie Enslin0123624799
0829669447
4Gerhardt Koekemoer0829015166
5Daniël du Plessis0832553830
6Kobie van Wyk0126646638
7Jac van der Walt0124607200
8Steve Chambers0726014956
9Jasper Steyn0124608004
0832997431
10Wihan Oosthuizen0828212877
11Jantus van der Linden0825696511
12Johan van Staden0123478383
0824947440
13Piet Robbertse0834008796
0123456545
14Frans Schutte0833040357
15Juan Mienie0835666550
16Johan Hoogendyk0823193377
17Alwyn Rossouw0832592547
18Jaco Lindeboom0833085857
19Tinus Erasmus0128075213
0824102252
20Douw Breed0828490456
21Pieter Smit0824436605
22Theo le Roux0832580936
23Herman Hamersma0610039129
24Neels Kloppers0829230246
25Pieter du Plooy0832346350
26Grandi Theunissen082 094 4995
DiakenTelefoon
Louwtjie Coetzee0123628489
Willem Wepener0824123130
Dian van der Walt0828725603
Deon van der Merwe0827737829
Joryn van Staden0823555763
Clarisse Venter0727826937
Ian de Villiers0823366519
Eddie Trollip0832304245
Eddie Engelbrecht0832964699
Wena Kloppers0829230246
Ruan Landsberg0832757989
Albert Chambers 0828710225
Jacques Tredoux0849990207
Braam Smith0828063852
André Els0124603792
Ewald Landsberg0832540685
Khilayne Pelser0828564470
Joané Penning0837062758