Funksionarisse

Funksionarisse van die Gemeente is die volgende :

Skriba Breë Kerkraad:Eddie Trollip
083 230 4245
e-pos: trollipam@telkomsa.net
Skriba ouderlinge:Corrie Skinner 0824940309
Attes-skriba:Tinus Erasmus
Telefoon 012 807 5213
of 082 410 2252
e-pos : erasmustinus@vodamail.co.za
Kassier:Uitgekontrakteer 083 398 9080
Diakonie Voorsitter:Jacques Tredoux +27732458307
e-pos: tredouxjg2@gmail.com
Koster: Hein Wichmann
082 873 3569 (Sondae)
N van der Walt
083 398 9080 (week)
Predikant:Ds. Gerben Meijer
Duikerstraat 52
Monumentpark
Pretoria
Sel nr.: 062 279 4469
e-pos: meijer.gp@gmail.com
Emeritus Predikant:Dr. Douw Breed
Country Club Way 104
Irene Farm Village
Centurion
Posadress:
Posbus 25491
Monumentpark
0105
Telefoon 082 683 3553
e-pos : dbreed@telkomsa.net
Emeritus Predikant:Prof. Bouke Spoelstra
Pretoria Oos Aftree-oord 23
Farmstraat
Equestria.
Landlyn 012 007 1126
+27828625692
Administratiewe beampte:- Nienke van der Walt
083 398 9080
OrrelisAnsie Wichmann
Wyk NommerOuderlingTelefoon
1Corrie Skinner0824940309
2Vakant
3Willie Enslin0829669447
4Gerhardt Koekemoer0829015166
5Daniël du Plessis0832553830
6Kobie van Wyk0126646638
7Jac van der Walt0836091095
8Steve Chambers0726014956
9Jasper Steyn0832997431
10Alwyn Rossouw0828212877
11Jantus van der Linden0825696511
12Johan van Staden0824947440
13Piet Robbertse0834008796
14Frans Schutte0833040357
15Hein Wiechmann0828733569
16Johan Hoogendyk0823193377
17Toy Kruger0824547054
18Jaco Lindeboom0833085857
19Tinus Erasmus0128075213
0824102252
20Douw Breed0828490456
21Pieter Smit0824436605
22Theo le Roux0832580936
23Herman Hamersma0610039129
24Neels Kloppers0829230246
25Pieter du Plooy0832346350
26Grandi Theunissen082 094 4995
Diaken Telefoon
Willem Wepener 0824123130
Deon van der Merwe 0827737829
Joryn van Staden 0823555763
Susan Tredoux 0732715609
Clarisse Venter 0727826937
Ian de Villiers 0823366519
Edward Swanepoel 0832948250
Wena Kloppers 0829230246
Ruan Landsberg 0832757989
Albert Chambers 0828710225
Jacques Tredoux 0849990207
Braam Smith 0828063852
Ewald Landsberg 0832540685
Kilayne Pelser 0828564470