Posted by gbroos

Die IK Kommissie beplan ‘n program op 5 November met die oog op Kersfees.

Die aksie vind die aand plaas en sal o.a. bestaan uit ‘n erediens om 18.00 gevolg deur ‘n Kersprogram wat  samesang en optredes deur die Pretoria Mannekoor en die Van Stadentrio (ons musieklidmate van naam!) sal insluit.

Na die funksie gaan almal heerlik in die saal kuier en verversings geniet.