Posted by gbroos

Die IK Kommissie beplan ‘n program op 5 November met die oog op Kersfees.

Die aksie vind die aand plaas en sal o.a. bestaan uit samesang en ‘n optrede deur die Pretoria Mannekoor.

Na die funksie gaan almal heerlik in die saal kuier en verversings geniet.