Funksionarisse

Funksionarisse van die Gemeente is die volgende :

Skriba Breë Kerkraad:Eddie Trollip
012 347 7644 en 083 230 4245
Skriba ouderlinge:Corrie Skinner 0824940309
Attes-skriba:Tinus Erasmus
Telefoon 012 807 5213
of 082 410 2252
e-pos : erasmustinus@vodamail.co.za
Kassier:vakant
Koster: Andre Els
Telefoon 012 347 6980 (Sondae)
N van der Walt
Telefoon 012 460 6925 (week)
Predikant:Dr. Douw Breed
Duikerlaan 52
Monumentpark
Pretoria
Posbus 25491
Monumentpark
0105
Telefoon 012 460 0700
e-pos : dbreed@telkomsa.net
Emeritus Predikant:Prof. Bouke Spoelstra
Delphinusstraat 366
Waterkloofrif
0181
Telefoon 012 460 8529
OrrelisAnsie Wichmann
Wyk NommerOuderlingTelefoon
1Corrie Skinner0824940309
2Gerrit Broos0124605804
3Willie Enslin0123624799
0829669447
4Gerhardt Koekemoer0123460329
0829015166
5vakant
6Renier van der Merwe0824100599
7Jac van der Walt0124607200
0836091095
8Giel de Lange0123611403
0825588979
9Jasper Steyn0124608004
0832997431
10Charles Horn0832540680
11Jantus van der Linden0825696511
12Johan van Staden0123478383
0824947440
13Piet Robbertse0834008796
0123456545
14vakant
15Juan Mienie0835666550
16Johan Hoogendyk0823193377
17Piet Malan0824473911
18vakant
0721415849
19Tinus Erasmus0128075213
0824102252
20vakant
21Pieter Smit0824436605
22Theo le Roux0832580936
23Herman Hamersma0610039129
24Tjibbe Spoelstra0825715372
25Pieter du Plooy0832346350
26Grandi Theunissen082 094 4995
DiakenTelefoon
Hennie Coetzee0124604349
Louwtjie Coetzee0123628489
Willem Wepener0824123130
vakant
Arno Jeffrey0828874087
Joryn van Staden0823555763
Jaco Lindeboom0833085857
vakant
Ian de Villiers0823366519
Eddie Trollip0832304245
Eddie Engelbrecht0832964699
vakant
Stefan van der Walt0835647166
Marjan v d Walt0123479061
Jacques Tredoux0849990207
Braam Smith0828063852
André Els0124603792
Joané Penning0837062758