Kalender

Datum/Tyd Item
21/02/2018
6:00 pm - 7:30 pm
Diakonievergadering
Kerkgebou, Pretoria
21/02/2018
7:00 pm - 9:00 pm
Ouderlingvergadering
Kerksaal, Pretoria
25/02/2018
9:00 am - 10:30 am
Heilige Nagmaal en nabetragting
Kerkgebou, Pretoria
25/02/2018
11:00 am - 2:00 pm
Afskopfunksie
Kerksaal, Pretoria
04/03/2018
10:00 am - 12:00 pm
Wyksbyeenkoms
Kerksaal, Pretoria
22/03/2018
Heeldag
Bybelstudie sluit
Kerksaal en Pastorie, Pretoria
25/03/2018
10:00 am - 11:00 am
Katkisasie sluit
Kerkgebou, Pretoria
28/03/2018
Heeldag
Skole sluit
10/04/2018
Heeldag
Skole open
06/05/2018
10:30 am - 12:00 pm
Wyksbyeenkoms
Kerksaal, Pretoria
1 2 3 4 5