Kalender

Datum/Tyd Item
20/02/2019
12:00 am
Diakonievergadering
Konsistorie, Pretoria
20/02/2019
7:00 pm - 9:00 pm
Ouderlingvergadering
Kerksaal, Pretoria
24/02/2019
9:00 am - 11:00 am
Nagmaal en nabetragting
Gereformeerde Kerk Waterkloofrand, Brooklyn Pretoria
24/02/2019
12:00 pm - 2:00 pm
Afskopfunksie
Gereformeerde Kerk Waterkloofrand, Brooklyn Pretoria
09/03/2019
Heeldag
GKSA Susterssaamtrek
10/03/2019
10:00 am - 10:30 am
Katkisasie sluit
Gereformeerde Kerk Waterkloofrand, Brooklyn Pretoria
14/03/2019
Heeldag
Bybelstudie sluit
Gereformeerde Kerk Waterkloofrand, Brooklyn Pretoria
15/03/2019
Heeldag
Skole sluit
02/04/2019
Heeldag
Skole open
07/04/2019
10:00 am - 10:30 am
Katkisasie open
Gereformeerde Kerk Waterkloofrand, Brooklyn Pretoria
1 2