Posted by gbroos

Die Skriflesing op 13 Januarie om 18.30 is Kolossense 3:5 tot 17 met die klem op vers 15. Dr Douw se tema vir die erediens is:“Dit is goddelik noodsaaklik om my deel-wees van die liggaam van Christus te leef.”

Ons sing vanaand Psalm 128:1 en 4; Psalm 65:1 en 2 (omdigting) en Psalm 45:9,10 en 16.

Klik gerus hieronder op die driehoekie of op YouTube om in te loer op ons erediens.