Posted by gbroos

Die Skriflesing tydens vanoggend 25 November se erediens is Markus1:1 tot 13 met die klem op verse 2 en 3.

Die tema is: “Hoor die bo-aardse aankondiging: God self verander aardlinge se werklikheid”

  •  As die wegbereider kom, sal jy weet dat die tyd van vervulling gekom het.
  • Dit gaan oor ‘n pad deur die woestyn na ‘n bestemming wat God gee.
  • Die pad is ‘n pad wat God as sy eie pad aangeneem het.
  • Langs hierdie pad sal die werklikheid van aardlinge verander.

Ons sing vanoggend Lied 339:1 en 2 (vooraf); Psalm 31:5 en 15; Psalm 66:6 en 7; Skrifberyming 11-1:1,3 en 5 en Skrifberyming 1-1:6 en 7. (llaaste twee direk na mekaar)

Uword uitgenooi om deel te neem aan ons erediens deur hieronder in te loer by die driehoekie of YouTube of in te luister deur op ons voorblad op “Oudio” te klik.