Posted by gbroos

Op 12 November gaan ons gemeente weer die Heilige Nagmaal vier, die laaste geleentheid vir 2017.

Die nabetragting gaan weer soos in die verlede as deel van die erediens gedoen word nadat ons die geleentheid gehad het om nagmaal te gebruik.

Daar sal dus nie ‘n aanderediens wees nie.