Posted by gbroos

Die Skriflesing tydens vanoggend 15 Oktober se erediens is 1 Samuel 8 met vers 19 as teksvers. Die tema is : “Om te reformeer moet ek reformeer”. Die volledige preekskets vind u onder “Sketse” op ons voorblad.

U kan op die erediens inkyk deur tydens die erediens te klik op die pyltjie hieronder of op YouTube.

Ons sing vanoggend Psalm 67 :1 en 2 (omdigting) ; Skrifberyming 12-2 : 1 en 2 en dan lees die Liturg verse 3 en 4 en daarna sing ons vers 5; Psalm 81:6, 11 en 15 en Psalm 4:2, 3 en 4