Posted by gbroos

Riglyne vir die Bybelstudie van Donderdag 22 November 2018

Lees Markus 1:1-8. 

1 Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin só: 2 In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: “Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. 3 Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.” 4 Só het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. 5 Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. 6 Johannes het klere van kameelhaar gedra met ‘n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. 7 Hy het gepreek en gesê: “Die Een wat ná my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. 8 Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”

Die klem sal in die Bybelstudie op vers 2-3 val. Gee aandag aan die volgende sake:

 1. Uit verse 1-8 is dit duidelik dat die evangelie volgens Markus heeltemal anders begin as die ander drie evangelies.  Motiveer.
 2. Waarom sou Markus die evangelie (die Blye Boodskap) beskryf as die “evangelie van Jesus Christus, die Seun van God”?
 3. In vers 2 verwys Markus na wat in Jesaja geskryf staan. Wanneer vers 2 egter goed bestudeer word, is dit duidelik dat hy nie net na Jesaja (40:2) verwys nie, maar ook na twee ander Skrifgedeeltes, naamlik Eksodus 23:20 en Maleagi 3:1. Wanneer ‘n mens Markus 1:2 met hierdie Skrifgedeeltes vergelyk, kom daar baie belangrike inligting aangaande Jesus en       Johannes na vore. Gee nou daaraan aandag deur die volgende vergelykings te doen:

 

3.1 Vergelyk Eksodus 23:20 en Markus 1:2 en beantwoord die vrae onderaan die twee Skrifgedeeltes:

Eksodus 23:20

20 “Ek, die Here, stuur ‘n engel voor jou uit om jou op die pad te beskerm en jou na die plek toe te bring wat Ek vir jou reg gemaak het.

Markus 1:2

“Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit.

 • Wie is die Een wat volgens beide verse die stuurwerk doen?
 • In Eksodus 23:20 is dit ‘n engel wat voor Israel in die woestyn sal uitgaan. Wie is die een wat volgens Markus 1:2 vooruit gestuur sal word? (Wenk: lees Markus 1:4)
 • As dit dan Johannes die Doper is wat vooruit gestuur is, dan het sy werk goddelike gesag gedra.  Motiveer uit Markus 1:2.
 • In Eksodus 23:20 sal die gestuurde voor Israel uitgaan. Voor wie gaan die boodskapper volgens Markus 1:2 uit? (Wenk: Let op na Wie verwys Johannes in 1:7-8).

 

3.2 Vergelyk Maleagi 3:1 en Markus 1:2 en beantwoord die vrae onderaan die twee Skrifgedeeltes:

Maleagi 3:1

Ek gaan nou my boodskapper stuur, Hy sal die pad voor My uit regmaak,

Markus 1:2

Hy sal die pad vir jou regmaak.

 • Wie is volgens Maleagi 3:1 die Een vir Wie die pad reggemaak sal word?
 • Wie is die Een voor Wie die pad volgens Markus 1:2 reguit gemaak moet word? Wie is dus die “jou” na wie in Markus 1:2 verwys word? (Wenk: Lees Markus 1: 7-8).
 • Volgens die woorde in Markus 1:2 “Hy sal die pad voor jou regmaak” is dit duidelik dat ‘n goddelike Persoon met ‘n goddelike Persoon praat.  Motiveer.

 

3.3 Vergelyk Jesaja 40:3 en Markus 1:2 en beantwoord die vrae onderaan die twee Skrifgedeeltes:

Jesaja 40: 3

Iemand roep: “Maak vir die Here ‘n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld ‘n grootpad vir ons God!

Markus 1:2

3 Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.

 • Wie sou die Een wees wat in beide verse roep?
 • In Jesaja 40:3 word die pad vir “ons God” gemaak. Vir Wie word die pad volgens Markus 1:2 gemaak? (Wenk: vergelyk weer Markus 1:7-8)
 1. In al hierdie Skrifgedeeltes speel die woord “pad” ‘n belangrike rol.  Markus gebruik in die evangelie heel dikwels die woord “pad” en meestal verwys dit nie na ‘n letterlike pad nie. Markus 10:32-34 is in die verband baie belangrik. Markus 10:32 begin soos volg: “En hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem, …” (1933/53 Vertaling). Volgens Markus 10:32-34 is die pad wat geloop moes word, ‘n ware woestynpad. Motiveer uit Markus 10:32-34.