Sketse

June 15, 2018

Preekskets Sondagoggend 17 Junie 2018

17 Junie 2018.        Lees Eksodus 4:28-6:12        Teks: verse 6:1, 5, 7. “Ek is die HERE.” “Geloofsontnugtering” eis “geloofsluister” na die “genadeversekering” van die HERE.  Ontnugtering In ons teksgedeelte is ontnugtering drie keer ter sprake.  Die volk wou niks meer van Moses hoor nie (6:8), die Israelitiese opsigters het Moses en Aäron beskuldig (5:21) en Moses […]

June 8, 2018

Preekskets Sondagoggend 10 Junie 2018

10 Junie 2018.  Spr. 1:1-7; 3:5-8; 10:22-24; 10:10-14 en Fil. 4:4-9. Teks: Sp.14:13 Gaan wys met hartseer om. Moenie pleisters  probeer plak nie. Pleisters. Die boek Spreuke is daarop ingestel om vir die leser praktiese wysheid te gee. Die leser moet weet hoe om in hierdie lewe op te tree. In ons teksvers gaan dit […]

June 1, 2018

Preekskets Sondagoggend 3 Junie 2018

Sondagoggend 3 Junie 2018         Lees Johannes 16:5-15                      Teks: vers 8 Verkondig! Jesus het die Parakleet gestuur om die onomkeerbare om te keer. As die Parakleet darem nie gekom het nie! Jesus se volgelinge wat die opdrag ontvang het om in die wêreld te getuig (vgl. 15:27), was daarvan bewus dat baie mense nie eers na […]

May 25, 2018

Preekskets Sondagoggend 27 Mei 2018 (Nagmaal)

Sondagoggend 27 Mei 2018     Lees Johannes 15:18-16:4                    Teks: vers 26-27 Versorg met die Parakleet wat Christus gestuur het om te getuig, kan ek getuig. ———- A. – Nagmaal ———– Arrogant Vanuit ‘n sekere perspektief is Christene arrogante mense.  Hulle beweer hulle is ten nouste aan Iemand verbind wat alle mag in die hemel en op […]

May 18, 2018

Preekskets Sondagoggend 20 Mei 2018

20 Mei 2018.                          Lees Johannes 14:15-31.                  Teks: verse 25-26. Goddelik-betroubare getuienis via onbetroubare getuies vir uiters kwesbare mense. Christus se onbetroubare getuies: ‘n achilleshiel? Jesus het die apostels spesifiek geroep om oog- en oorgetuies te wees (vgl. Hand. 10:38-43). Dit is egter geen geheim dat hierdie apostels, terwyl hulle saam met Jesus op aarde […]

Page 1 of 57