Posted by gbroos

Vanaand se erediens is ‘n ruildiens met die GK Derdeporrt en word gelei deur ds Hardus Lee.

Die Skriflesing is Efesiërs 6:10 tot 20 met die klem op verse 10 tot 13. Die tema is : “Soldate in die weermag van God”.

In die brief aan die Efesiërs waarsku die apostel Paulus die gemeente teen verskeie gevare.Hy sluit die brief af deur die gemeente aan te spoor om sterk te wees. Hy maak dit duidelik dat die gelowige gewikkel is in ‘n oorlog, ‘n oorlog wat vir alle eeue duur. Daarom gee hy deur die leiding van die Heilige Gees vir die gemeente die opdrag om die volle wapenrusting aan te trek en die wapenrusting op te neem .

Ons sing vanaand Psalm 45:1 en 3; Psalm 33:1 en 2; Skrifberyming 14-3: en 4 en Skrifberyming 5-4:1 en 2.